سال مار
داستان بلند
۲۰۱۲ 

 

مرگ قصه
فیلم نامه
۲۰۱۳- کانادا
 صندلی خالی
نشر نکته- تهران
١٣٧٤


***
 ١ – صندلی خالی

گروهی دوستان هنرمند  جوان در پاریس دور هم جمع شده‌اند و در  باره مهاجرت یا ماندن در ایران سال‌های اول انقلاب صحبت می‌کنند... 1

 ٢ - خواننده اپرا

نام  من پرویز است. قبل از انقلاب خواننده اپرا بودم. در چندین اپرای بزرگ همراه خواننده‌های بین‌المللی در تالار رودکی بازیگر نقش اول بودم ... 

تابستان سفید
داستان بلند
۲۰۱۶

 داستان تابستان سفید با ورود هما از سفر نیویورک به فرودگاه مهرآباد در یک روز گرم بیست و هشتم مرداد سال ۱۳۵۳ خورشیدی آغاز می شود ... و

 کنده‌کاری روی باد

 مجموعه هفت داستان کوتاه و دو داستان بلند... 1

بخشی از داستان 

٣٤٥ صفحه

  انتشارات مکیک
۲۰۱۱ - کانادا

Aziz Motazedi Official Web Site. All Rights Reserved