جوزف کنراد و سالشمار سلیقه در ادبیات

بلومزدی؛ روزی که دنیای رمان را تکان داد

چخوف از چشم تولستوی، گورکی و خواننده دیروز و امروز

وردی در عصر طلایی هنر اپرا

دنیای ایزاک باشویس سینگر، اشباح و شیاطین زمینی

دنیا دلش برای دیو بروبک تنگ می شود

نامه نگاری های گروچو مارکس و تی اس الیوت؛ پایداری یک دوستی

برونو شولتس؛ منادی ادبیات مدرن در اروپایی دیگر

جوزف اسکورتسکی، ناشر آثار ممنوع و نخستین پیام آور بهار پراگ

فرانتس لیست؛ دویستمین سالگرد بزرگ ترین نوازنده پیانو

در حاشیه جهان، خاطرات یک مهاجر یا سفری به مقصد تبعید

نگاهی دیگر؛ فیلم سازی که ایده هایش هم جرم محسوب شد

شوخی های هدایت با ما تمامی ندارد

تولستوی کالبد شناسی یک نبوغ

 راز یک بوسه شصت ساله

دیو بروبک و یک قرن موسیقی جاز

! و اینک زلزله، لطفأ مراقب باشید

انقلاب برای آخرت، از مقاومت مثبت تا مقاومت منفی

چمن آرا، بتهوون، و باقی قضایا

رب گری یه و مکتب رمان نو

نورمن میلر، سرگشته آزادی و ارتجاع

وقتی گورف دیگر آنا را نمی بوسد

زندگی در میان گردباد

نوروز 67

 زندگانی عصا کش تُرمسی- رمان پیکارسک


Aziz Motazedi Official Web Site. All Rights Reserved