عزیزمعتضدی

عزیز معتضدیر سال 1329 در تهران به دنیا آمد. در سال 1353 از مدرسه عالی تلویزیون و سینما فارغ‌التحصیل شد. در سال 1374 به کانادا مهاجرت کرد.  کتاب دو داستان و صندلی خالی در ایران و رمان شهرزاد، مجموعه داستان کنده‌کاری روی باد، فیلم‌نامه مرگ قصه، داستان بلند سال مار از او در کانادا منتشر شده است. رمان تابستان سفید در سال 1378 در ایران به چاپ رسیده و در سال 2016 در کانادا تجدید چاپ شده است.

 
 

© Copyright AzizMotazedi