مرگ قصه

من مرتضی هستم. در سال هزار و سیصد و هفتاد و چهار از دل داستانی قدیمی به قلم نویسنده جوانی به نام صادق هدایت به دنیا آمدم سی و پنج‌ساله بودم و می‌خواستم زندگی تازه‌ای را شروع  کنم. تولد دوباره‌ام با این فکر آغاز شد که همرنگ جماعت شوم. از جبهه جنگ به عنوان عکاس خبری برگشته بودم و فکر می‌کردم دیگر وقتش است که طعم رفاه، آسایش  و خوشبختی را بچشم، اما همسرم سوگل اجازه نمی‌داد...

با من همراه شوید و گوشه‌های تلخ و شیرینی از زندگی  تازه‌‌ام را  با الهام از  داستان هدایت در این فیلم‌نامه به نام مرگ قصه مشاهده کنید...

گفت‌وگو   


Aziz Motazedi Official Web Site. All Rights Reserved