یک روز بهاری

سونیا

(داستان کوتاه)

غروب شرقی

 

‌می‌گویند داستان‌ها ترکیبی از واقعیت و خیال هستند، این داستان‌ها همه خیالی‌ست.

‌می‌گویند سال مار، سال اتفاق‌های عجیب است، این داستان هم در سال مار می‌گذرد 

غروب شرقی

بخشی از داستان

ن


Aziz Motazedi Official Web Site. All Rights Reserved